Přednášky, výstavy, semináře ...

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy monnada@seznam.cz či na našich telefonních číslech.

Psychoterapeut vede semináře a přednášky

VII. ročník Školy sebepoznání 2015/2016

MUDr. Pavel Špatenka Škola sebepoznání přináší zajímavé pojetí témat z psychologie sebepoznání a klade důraz na sebezdokonalování a porozumění:
Praktická výuka technik sebepoznání a meditace vhledu vhodně doplňuje teoretickou výuku.

Psychologie sebepoznání vám pomůže:
Praxe sebepoznání učí jak se vědomě propojit s vnitřním neviditelným světem. Na škole se učí hlavně technika návratné meditace vhledu spolu s dalšími technikami vnitřní práce. Praxe je nezbytnou podmínkou osobního vývoje a proměny postojů a chování.

Praktikování vhledu:
Škola sebepoznání je zaměřena na  rozvíjení všech schopností, které člověk potřebuje k tomu, aby se naučil poznávat sám sebe, našel odvahu vyvíjet se a otevřel brány k probuzení. 

Výuka je rozdělena do sedmi víkendových bloků. V každé části se budeme teoreticky i prakticky zabývat příslušnými tématy. Témata jsou řazena tak, aby logicky a zhruba odpovídala přirozenému procesu sebepoznání a tak, jak se to jeví díky zkušenostem z praxe.

Termíny a témata:

Vědomí a nevědomí

Hlubinná psychologie: Vědomí a jeho charakter, vůle, záměr. Princip introverze a extroverze. Psychické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuice. Nevědomí a jeho charakter, nevědomá symptomatologie. Vztahy mezi vědomím a nevědomím.
Praxe: Základy praxe sebepoznání, cvičení pro pěstování koncentrace a vnitřní pozornosti, překážky pro koncentraci.
10. a 11.10.2015

Ego-osobnost a její stín

Hlubinná psychologie: Charakter ego-osobnosti. Osobnost jako komplex. Persona a stín. Zranitelnost, méněcennost a komplexy. Oběť a pachatel. Vina a bolest.
Praxe: vhled – rozvíjení vnitřního pozorování, formy vnitřních jevů, rozvíjení prožívání a bdělé pozornosti, rozlišování a vhled.
14. a 15.11.2015

Vztahy, přenos a emoce

Hlubinná psychologie: Projekce – zrcadlení nevědomých stránek v druhých osobách, vztahové krize, konflikty, význam emocí pro poznávání, vztahy a jejich přirozený vývoj a jednotlivé fáze vztahu.
Praxe: vhled – rozvíjení technik vnitřního pozorování, práce s emocemi a náladami, technika vnitřního afektu a jeho ztvárnění.
12. a 13.12.2015

Mužský a ženský princip ve mně

Hlubinná psychologie: Psychologická charakteristika obou principů, vnitřní muž a vnitřní žena, mužská a ženská stránka člověka. Protikladnost a polarita duše.
Praxe:  vhled – techniky vnitřního klidu, techniky budování vnitřní jasnosti a pozornosti, uvolnění a koncentrace, vhled a dech, práce s bolestí
13. a 14.2.2016

Vnitřní dítě a rodičovská autorita - konflikt mezi nimi

Hlubinná psychologie: Autorita a nárok, obraz matky a otce v nevědomí. Psychické oddělení od rodičů. Regresní analýza. Cesta muže i ženy za psychickou dospělostí.
Praxe: vhled do podstaty jevů a jeho charakteristiky, techniky aktivní a pasivní imaginace
19. a 20.3.2016

Vývoj osobnosti a duševní krize

Hlubinná psychologie: Cyklus duševního zrání a osobního vývoje, principy vymanění individuality z nevědomí. Duševní krize jako tvůrčí princip.
Praxe: pokročilé techniky vhledu, obrazy duše, mandaly, jiné tvořivé techniky
16. a 17.4.2016

Spiritualita a transformace

Hlubinná psychologie: Nástup spirituality, Bytostné já, transcendentní podstata člověka, temné noci ducha a osobní transformace jako přirozený přírodní proces.
Praxe: rozvíjení technik vhledu a vnitřního odevzdání, princip kontemplace
14. a 15.5.2016

Cena: 13.000,- Kč za celý cyklus.
Místo konání: Centrum Spirála, Dolákova, Praha 8.
V případě jednotlivých návštěv je cena 2.000,- Kč za víkend (pouze v případě volné kapacity a pouze pro účastníky minulých škol).
Přihlášky a dotazy na: monnada@seznam.cz

Přednášky

Cyklus přednášek nedávno skončil a nový připravujeme.

Semináře

Oběti výchovy - vyrovnání s rodičovskou autoritou

Seminář je určen pro ty, kteřPrague-based, self-taught photographer who enjoys being out in nature capturing trees and sometimes people. chovy si neseme pocity provinění za to jací jsme a pocity vlastní neschopnosti dále do života. Někdy je nesmírně těžké vybudovat si realistický sebeobraz, protože si zkrátka nevěříme. Trpíme často vysokým stupněm citové závislosti na blízkých osobách, trpíme depresemi, úzkostmi, strachem a často se nedokážeme rozhodnout tam, kde to pro jiné není problém. Naše vztahy opakovaně ztroskotávají. A to je jen malý výčet důsledků výchovy. Tyto věci lze poctivou duševní prací napravit. Na semináři se naučíme pracovat se zraněními, jež pocházejí od rodičů a prakticky se s nimi vypořádat.

Místo konání: Dům dětí a mládeže SPIRÁLA, Dolákova ul, Praha 8, malý sál, I. patro
Datum: 30. a 31. 5. 2015, sobota: 10 - 18 hod, neděle 10 - 17 hod.
Cena: 1900,- kč
Lektoři: Pavel Špatenka a MUDr. Iveta Špatenková
přihlášky: monnada@seznam.cz
Možnost přespání v místě (karimatka, spacák) za 100,- Kč

Meditace a vnitřní klid

Dvoudenní seminář je určen těm, kteří se potřebují zastavit a obrátit do sebe, aby posílili spojení se svým niterným světem.
Na semináři budeme provádět praktická meditativní, tělesná i dechová cvičení, vedoucí k obrácení pozornosti do nitra, k uvolnění tělesného a psychického napětí a také techniky směřující k nabytí vnitřního klidu a vyrovnanosti.
Zároveň se budeme věnovat praxi meditace vhledu a rozvoji schopnosti rozlišování. Součástí semináře budou i imaginativní techniky a práce s mandalou.
Teoreticky vám osvětlím, krok po kroku, jaké poznání lze získat skrze meditační praxi a ukážeme si, jak lze postupně rozvíjet vhled do nitra.
Seminář není určen pro úplné začátečníky.

Místo konání: Dům dětí a mládeže SPIRÁLA, Dolákova ul, Praha 8, malý sál, I. patro
Datum: 20. a 21. 6. 2015, sobota: 10 - 18 hod, neděle 10 - 17 hod.
Cena: 1900,- kč
Lektoři: Pavel Špatenka a MUDr. Iveta Špatenková
přihlášky: monnada@seznam.cz Při přihlašování uveďte prosím název semináře.
Možnost přespání v místě (karimatka, spacák) za 100,- Kč

Výstavy

Obrazy duše je stálá výstava obrazů - mandal na naší adrese, viz kontakt, po domluvě.

Na všech akcích můžete zakoupit naše CD a knihy.

návrat nahoru ↑

© Monnáda - terapeutické centrum
seo služby klíčová slova pro web copywriting