Přednášky, výstavy, semináře ...

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy monnada@seznam.cz či na našich telefonních číslech.

Psychoterapeut vede semináře a přednášky

V. ročník Školy sebepoznání 2013 – 2014

MUDr. Pavel Špatenka   „Most mezi fyzickým a neviditelným světem.“

Pátý cyklus, který začal v loňském roce a pokračuje v roce letošním, přináší nové uspořádání tematických celků a klade důraz nejen na nezbytné psychologické minimum, ale hlavně na výuku praxe sebepoznání.

Hlubinná psychologie vám pomůže: Praxe sebepoznání učí jak se vědomě propojit s vnitřním neviditelným světem. Na škole se učí hlavně technika návratné meditace vhledu spolu s dalšími technikami vnitřní práce. Praxe je nezbytnou podmínkou osobní transformace. Praktikování vhledu: Smyslem mého přístupu k sebepoznání není podat vyčerpávající analýzu lidského duševního života a vysvětlovat vše co se v nitru odehrává, ale předat člověku praktické nástroje, které jej dovedou k uvědomění sama sebe a naučí jej žít uvědomělý, tedy klidný a vyrovnaný život.
Škola sebepoznání je zaměřena na  rozvíjení všech schopností, které člověk potřebuje k tomu, aby se naučil poznávat sám sebe, našel odvahu sám sebe žít, naučil se sám se sebou zacházet a otevřel brány k probuzení.
Výuka je rozdělena do sedmi víkendových bloků. V každé části se budeme teoreticky i prakticky zabývat příslušnými tématy. Témata jsou řazena tak, aby logicky a zhruba odpovídala přirozenému procesu sebepoznání, tak jak se to jeví díky zkušenostem z praxe.

Termíny a témata:

Vědomí a nevědomí

Hlubinná psychologie: Vědomí a jeho charakter, vůle, záměr. Princip introverze a extroverze. Psychické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuice. Nevědomí a jeho charakter, nevědomá symptomatologie. Vztahy mezi vědomí a nevědomím.
Praxe: Návratná meditace vhledu (dále jen vhled), vnitřní pozornost a bdělost, tělesná symptomatologie řeči nevědomí.
19. - 20.10.2013

Ego-osobnost a temná stránka duše

Hlubinná psychologie: Charakter ego-osobnosti. Osobnost jako komplex. Persona a stín. Zranitelnost, méněcennost a komplexy. Oběť a pachatel. Vina a bolest.
Praxe: vhled - rozvíjení vnitřního pozorování, rozvíjení prožívání a bdělé pozornosti, pohled na ego
23. - 24.11.2013

Vztahy, přenos a emoce

Hlubinná psychologie: Projekce - zrcadlení nevědomých stránek v druhých osobách, vztahové krize, konflikty, význam emocí pro poznávání, vztahy a jejich přirozený vývoj a jednotlivé fáze vztahu.
Praxe: vhled – rozvíjení technik vnitřního pozorování, práce s emocemi, technika vnitřního afektu a jeho ztvárnění.
11. - 12.1.2014

Mužský a ženský princip ve mně

Hlubinná psychologie: Psychologická charakteristika obou principů, vnitřní muž a vnitřní žena, mužská a ženská stránka člověka. Protikladnost a polarita duše.
Praxe: vhled – klid, pozornost, uvolnění a koncentrace, překážky vhledu, vhled a dech.
15. – 16.2.2014

Rodičovské komplexy a vnitřní dítě

Hlubinná psychologie: Autorita a nárok, obraz matky a otce v nevědomí. Psychické oddělení od rodičů. Regresní analýza. Cesta muže i ženy za psychickou dospělostí.
Praxe: vhled do podstaty duševních jevů, techniky aktivní a pasivní imaginace, dialog s nevědomím.
22. – 23.3.2014

Vývojový cyklus duše a duševní krize

Hlubinná psychologie: Velký a malý cyklus duše. Mandaly - obrazy stavů duše a jejich proměn. Období krizí, morální krize, jejich zvládání a přínos pro duševní zrání.
Praxe: pokročilé techniky vhledu, obrazy duše, mandaly, jiné tvořivé techniky.
26. – 27.4.2014

Spiritualita a transformace

Hlubinná psychologie: Nástup spirituality, Bytostné já, transcendentní podstata člověka, temné noci ducha a osobní transformace jako přirozený přírodní proces.
Praxe: vhled a odevzdání, vnitřní kontemplace, symbolika a personifikace.
17. – 18.5.2014

kde: Dům dětí a mládeže Spirála, ulice Dolákova 26, Praha 8 - Bohnice
cena: 13.000,- Kč za celý cyklus
V případě jednotlivých návštěv je cena 2.000,- Kč za víkend. Počet účastníků je omezen. Doplňovat do jednotlivých kurzů budu pouze v případě volných kapacit. Přihlášky na monnada@seznam.cz.

Přednášky

cyklus přednášek MUDr. Pavla Špatenky

Já, jeho dimenze a proměny

Na jsme zvyklí pohlížet jako na strukturu, která se z něčeho skládá, něco jí charakterizuje a spolehlivě identifikuje. Leč Já není pevná věc, neustále se mění a vyvíjí, takže je i proces. Já má mnoho rozměrů. Není jen tím, čím doopravdy je, ale je také tím, co prožíváme, co si myslíme, s čím se identifikujeme, do jaké míry si to uvědomujeme a také tím, jakým způsobem si Já vykládáme. Proto je Já tak ne-jednoznačná věc. Pojďme se společně podívat na fenomén Já nejen z pohledu hlubinné psychologie, kosmologie vyspělých filosofií, ale také okem každodennosti. 

Já, vnější svět a konvence

Jsme skutečně sami sebou, nebo si to jen myslíme? Jak moc jsme svázáni konvencemi a jakou mají v našich životech moc? Povídání o vnější slupce a o tom, jak  to má naše Já se svobodou a jak to má na začátku poznání velmi složité.
8.4.2014

Ego - Osobnost a jeho stín

Ne všechno co jsme, skutečně žijeme. Žité a nežité Já tvoří skutečný celek naší osobnosti. Pojďme se podívat na vnitřní Já a na jeho vztah k vnějšímu Já a také na všechno to, co z Já zůstává uzamčeno v nevědomí.
15.4.2014

Já a mé vyšší Já

Já má rozměr, který přesahuje hranice osobního Já. Pojďme se společně podívat na to, jak lze vědomě uchopit to, co nás přesahuje. 
22.4.2014

Nástroje a cesty duchovního vývoje

  Jak vypadá nejvyšší pravda o Já? Má vlastní substanciální podstatu, nebo je ve skutečnosti jen součtem existujících jevů a nebo tím, co není? Pojďme se podívat na fenomén Já z pohledu pravdy, která přesahuje běžný způsob lidského vnímání.
29.4.2014

Kde – malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Kdy – výše uvedené úterky, vždy od 19 hod.

Semináře

MUDr. Pavel Špatenka ve spolupráci s psychologie.cz nedávno uspořádal
Jednodenní seminář Velký cyklus zrání duše, který byl zaměřený na jednoduchou analýzu vlastního procesu zrání.

Momentálně není naplánovaný žádný seminář.

Výstavy

Obrazy duše je stálá výstava obrazů - mandal na naší adrese, viz kontakt, po domluvě.

Na všech akcích můžete zakoupit naše CD a knihy.

návrat nahoru ↑

© Monnáda - terapeutické centrum
seo služby klíčová slova pro web copywriting