Přednášky, výstavy, semináře ...

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy monnada@seznam.cz či na našich telefonních číslech.

Psychoterapeut vede semináře a přednášky

6. ročník Školy sebepoznání 2014 – 2015

Šestý ročník přináší opět nové pojetí témat z psychologie sebepoznání a klade důraz  na pochopení:
Praktická výuka technik sebepoznání a meditace vhledu vhodně doplňuje teoretickou výuku. Psychologie sebepoznání vám pomůže:
Praxe sebepoznání učí jak se vědomě propojit s vnitřním neviditelným světem. Na škole se učí hlavně technika návratné meditace vhledu spolu s dalšími technikami vnitřní práce. Praxe je nezbytnou podmínkou osobní transformace.
Praktikování vhledu: Škola sebepoznání je zaměřena na  rozvíjení všech schopností, které člověk potřebuje k tomu, aby se naučil poznávat sám sebe, našel odvahu vyvíjet se a otevřel brány k probuzení.  

Výuka je rozdělena do sedmi víkendových bloků. V každé části se budeme teoreticky i prakticky zabývat příslušnými tématy. Témata jsou řazena tak, aby logicky a zhruba odpovídala přirozenému procesu sebepoznání a tak, jak se to jeví díky zkušenostem z praxe. 

Termíny a témata:

Vědomí a nevědomí

Hlubinná psychologie: Vědomí a jeho charakter, vůle, záměr. Princip introverze a extroverze. Psychické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuice. Nevědomí a jeho charakter, nevědomá symptomatologie. Vztahy mezi vědomí a nevědomím.
Praxe: Návratná meditace vhledu (dále jen vhled), vnitřní pozornost a bdělost, tělesná symptomatologie řeči nevědomí
11. - 12.10.2014

Ego-osobnost a temná stránka duše

Hlubinná psychologie: Charakter ego-osobnosti. Osobnost jako komplex. Persona a stín. Zranitelnost, méněcennost a komplexy. Oběť a pachatel. Vina a bolest.
Praxe: vhled - rozvíjení vnitřního pozorování, rozvíjení prožívání a bdělé pozornosti, pohled na ego
22. - 23.11.2014

Vztahy, přenos a emoce

Hlubinná psychologie: Projekce - zrcadlení nevědomých stránek v druhých osobách, vztahové krize, konflikty, význam emocí pro poznávání, vztahy a jejich přirozený vývoj a jednotlivé fáze vztahu.
Praxe: vhled – rozvíjení technik vnitřního pozorování, práce s emocemi, technika vnitřního afektu a jeho ztvárnění
10. - 11.1.2015

Mužský a ženský princip ve mně

Hlubinná psychologie: Psychologická charakteristika obou principů, vnitřní muž a vnitřní žena, mužská a ženská stránka člověka. Protikladnost a polarita duše.
Praxe: vhled – klid, pozornost, uvolnění a koncentrace, překážky vhledu, vhled a dech
14. – 15.2.2015

Dva póly ega - libido, superego a  konflikt mezi  nimi

Hlubinná psychologie: Autorita a nárok, obraz matky a otce v nevědomí. Psychické oddělení od rodičů. Regresní analýza. Cesta muže i ženy za psychickou dospělostí.
Praxe: vhled do podstaty duševních jevů, techniky aktivní a pasivní imaginace, dialog s nevědomím
21. – 22.3.2015

Vývoj osobnosti a  duševní krize

Hlubinná psychologie: Cyklus duševního zrání a osobního vývoje. Duševní krize jako tvůrčí princip.
Praxe: pokročilé techniky vhledu, obrazy duše, mandaly, jiné tvořivé techniky
18. – 19.4.2015

Spiritualita a transformace

Hlubinná psychologie: Nástup spirituality, Bytostné já, transcendentní podstata člověka, temné noci ducha a osobní transformace jako přirozený přírodní proces.
Praxe: vhled a odevzdání, vnitřní kontemplace, symbolika a personifikace
16. – 17.5.2015

Termíny budou upřesněny všem přihlášeným účastníkům v červnu
Cena: 13.000,- Kč za celý cyklus
Místo konání: Centrum Spirála, Dolákova, Praha 8
V případě jednotlivých návštěv je cena 2.000,- Kč za víkend
Doplňovat do jednotlivých kurzů budu pouze v případě volných kapacit
Přihlášky a dotazy na: monnada@seznam.cz

Přednášky

Přednášky pro rok 2015 připravujeme.

Semináře

Semináře pro rok 2015 připravujeme.

Výstavy

Obrazy duše je stálá výstava obrazů - mandal na naší adrese, viz kontakt, po domluvě.

Na všech akcích můžete zakoupit naše CD a knihy.

návrat nahoru ↑

© Monnáda - terapeutické centrum
seo služby klíčová slova pro web copywriting