Přednášky, výstavy, semináře ...

Pokud budete mít zájem zorganizovat akci s naší účastí nebo máte-li organizační připomínky resp. dotazy k níže avizovaným akcím, či chcete-li se přihlásit na některou z našich akcí, obracejte se prosím na nás prostřednictvím naší e-mailové adresy monnada@seznam.cz či na našich telefonních číslech.

Psychoterapeut vede semináře a přednášky

VII. ročník Školy sebepoznání 2015/2016

MUDr. Pavel Špatenka Škola sebepoznání přináší zajímavé pojetí témat z psychologie sebepoznání a klade důraz na sebezdokonalování a porozumění:
Praktická výuka technik sebepoznání a meditace vhledu vhodně doplňuje teoretickou výuku.

Psychologie sebepoznání vám pomůže:
Praxe sebepoznání učí jak se vědomě propojit s vnitřním neviditelným světem. Na škole se učí hlavně technika návratné meditace vhledu spolu s dalšími technikami vnitřní práce. Praxe je nezbytnou podmínkou osobního vývoje a proměny postojů a chování.

Praktikování vhledu:
Škola sebepoznání je zaměřena na  rozvíjení všech schopností, které člověk potřebuje k tomu, aby se naučil poznávat sám sebe, našel odvahu vyvíjet se a otevřel brány k probuzení. 

Výuka je rozdělena do sedmi víkendových bloků. V každé části se budeme teoreticky i prakticky zabývat příslušnými tématy. Témata jsou řazena tak, aby logicky a zhruba odpovídala přirozenému procesu sebepoznání a tak, jak se to jeví díky zkušenostem z praxe.

Termíny a témata:

Vědomí a nevědomí

Hlubinná psychologie: Vědomí a jeho charakter, vůle, záměr. Princip introverze a extroverze. Psychické funkce – myšlení, cítění, vnímání a intuice. Nevědomí a jeho charakter, nevědomá symptomatologie. Vztahy mezi vědomím a nevědomím.
Praxe: Základy praxe sebepoznání, cvičení pro pěstování koncentrace a vnitřní pozornosti, překážky pro koncentraci.
10. a 11.10.2015

Ego-osobnost a její stín

Hlubinná psychologie: Charakter ego-osobnosti. Osobnost jako komplex. Persona a stín. Zranitelnost, méněcennost a komplexy. Oběť a pachatel. Vina a bolest.
Praxe: vhled – rozvíjení vnitřního pozorování, formy vnitřních jevů, rozvíjení prožívání a bdělé pozornosti, rozlišování a vhled.
14. a 15.11.2015

Vztahy, přenos a emoce

Hlubinná psychologie: Projekce – zrcadlení nevědomých stránek v druhých osobách, vztahové krize, konflikty, význam emocí pro poznávání, vztahy a jejich přirozený vývoj a jednotlivé fáze vztahu.
Praxe: vhled – rozvíjení technik vnitřního pozorování, práce s emocemi a náladami, technika vnitřního afektu a jeho ztvárnění.
12. a 13.12.2015

Mužský a ženský princip ve mně

Hlubinná psychologie: Psychologická charakteristika obou principů, vnitřní muž a vnitřní žena, mužská a ženská stránka člověka. Protikladnost a polarita duše.
Praxe:  vhled – techniky vnitřního klidu, techniky budování vnitřní jasnosti a pozornosti, uvolnění a koncentrace, vhled a dech, práce s bolestí
13. a 14.2.2016

Vnitřní dítě a rodičovská autorita - konflikt mezi nimi

Hlubinná psychologie: Autorita a nárok, obraz matky a otce v nevědomí. Psychické oddělení od rodičů. Regresní analýza. Cesta muže i ženy za psychickou dospělostí.
Praxe: vhled do podstaty jevů a jeho charakteristiky, techniky aktivní a pasivní imaginace
19. a 20.3.2016

Vývoj osobnosti a duševní krize

Hlubinná psychologie: Cyklus duševního zrání a osobního vývoje, principy vymanění individuality z nevědomí. Duševní krize jako tvůrčí princip.
Praxe: pokročilé techniky vhledu, obrazy duše, mandaly, jiné tvořivé techniky
16. a 17.4.2016

Spiritualita a transformace

Hlubinná psychologie: Nástup spirituality, Bytostné já, transcendentní podstata člověka, temné noci ducha a osobní transformace jako přirozený přírodní proces.
Praxe: rozvíjení technik vhledu a vnitřního odevzdání, princip kontemplace
14. a 15.5.2016

Cena: 13.000,- Kč za celý cyklus.
Místo konání: Centrum Spirála, Dolákova, Praha 8.
V případě jednotlivých návštěv je cena 2.000,- Kč za víkend (pouze v případě volné kapacity a pouze pro účastníky minulých škol).
Přihlášky a dotazy na: monnada@seznam.cz

Přednášky

Zatím poslední série přednášek na téma Vztahy, osobnosti a oběti probíhala od listopadu do prosince 2015. Další přednášky připravujeme.

Semináře

Předchozí seminář zaměřený prožitkově na přímou práci s nevědomou psychikou JÁ & TY a osobní hranice se konal během lednového víkendu roku 2016. Další seminář pro vás připravujeme.

Výstavy

Kromě výstav které zde vždy včas oznámíme můžete také navštívit stálou výstavu obrazů - mandal na naší adrese, viz kontakt, po domluvě.

Na všech akcích můžete zakoupit naše CD a knihy.

návrat nahoru ↑

© Monnáda - terapeutické centrum
seo služby klíčová slova pro web copywriting