PsychArt Theatre – Divadlo duše

Divadlo duše je projekt, jehož posláním je přiblížit divákům význam sebepoznání, jako nástroje pro porozumění sobě a světu formou audiovizuálního pořadu. Běžný člověk si tématiku poznání vnitřního světa lidské psychiky spojuje buď s návštěvou psychologa, s osvětovými přednáškami, či s náboženskou filosofií, nikoli však s umělecky ztvárněným představením. Kombinace slova o poznání, hudby, intuitivního, alikvotního zpěvu a mandaly, jako symbolů celistvosti, vyvolává v divácích nevšední a hluboký osobní prožitek. Prožitek, který je přivede na stopu jejich podstaty, jejich vnitřní duchovní osobnosti.

Divadlo duše uvádí představení 8 promluv o poznání

Představení 8 promluv o poznání je výjimečné nejen formou, ale i obsahem a naléhavostí sdělení. Je otevřením do nepoznaných hlubin lidské duše. divadlo Duše Přináší divákovi nejen hluboké prožitky, ale i svěží nevšední pohled na svět a duši člověka.

Proč vznikl projekt Divadlo duše

Jsem „psychoterapeut“. Napomáhám lidem hledat ztracenou duševní rovnováhu, poznat zdroje utrpení a cestu k vykoupení. Předávám poznání, kterého jsem během svého života dosáhl. Zkoumám lidskou psychiku, přednáším, píšu, léčím, a stejně tak, jako všichni, hledám všechno to, co mě podporuje na mé každodenní pouti životem.

Avšak tím mé snažení nekončí. Vím, že součástí psychického světa je celek, který je člověkem nepostižitelný a nepostižen. Celek, jehož je člověk částí, celek, který nelze snadno pochopit. Lidé mu říkají Tao, Zen, Pleróma, Bůh, Nicota, Věčnost, …má mnoho jmen, mnoho tváří a podob. Avšak není důležité, jak si to člověk představuje. Důležité je uvědomit si a přijmout, že vůbec je. Že se odráží v duši člověka jako jeho nejvyšší Já.

„Život je bytí, které není řízeno naučenými myšlenkovými návyky, ale vyšším vědomím člověka.“

Racionálnímu člověku naší kultury je svět lidské duše většinou předmětem domněnek, strachu a spekulací. Proto je uzavřený. Pro západního člověka je svět duše a lidského ducha tenkým ledem, je nerozumný, řídí se svými vlastními pravidly a zákonitostmi, vyvíjí se po svém, navzdory tomu, co si přejeme, o co prosíme. Naše racionální kultura zabila lidského ducha. Nikde kolem nic, ani slovo. Náboženské a církevní symboly a rituály zkostnatěly, ztratily lidské teplo. Vypůjčené východní tradice a filosofie nedávají odpověď na smysluplné spojení materiálního a duchovního života. Filosofické žvanění vzalo člověku cit a vědecké šálení popřelo svět ducha dočista a úplně. Kde je tedy ono smysluplné spojení, kde je ona rovnováha?

Spojením ducha a hmoty se člověk stává celistvým. Avšak cesta k takovému poznání je velmi trnitá. Proto vznikl náš pořad. Společně pátráme po účinných, praktických a smysluplných cestách, myšlenkách a symbolech, které jsou živé. Zkoumáme jejich smysl a praktické použití. Hledáme vnitřní cestu, která vede člověka k jeho přirozenosti, chceme poznat pravdu, která dá lidskému životu rozměr snesitelnosti a rozměr smyslu lidského bytí. Vědomě voláme sílu ducha, hledáme bohatství duše, které nám pomáhá nést kříž života. Jsem přesvědčen, že právě sebepoznání přináší člověku jeho celistvost, svobodu vůle a vědomí bytí. A chceme se o toto poznání podělit.

Výtvarnice: MUDr. Iveta Skálová-Špatenková
Režie a texty: MUDr. Pavel Špatenka
Zpěv: Karel Kekeši
Animace: Petr Šrajer

© Monnáda - terapeutické centrum