Mandaly

Tyto kruhové obrázky se nazývají mandaly. Mají kruhový tvar, jež symbolizuje nekonečnost života a nekonečnost proměn jeho forem. Léčivé mandaly vznikají v "inspirovaném stavu"; nejsou to jen krásné obrázky, jež vznikly kombinací barev a tvarů, ale nesou v sobě sílu, kterou vyzařují do prostoru.

Afirmační mandaly

mandala absolutno
kliknutím přejdete na afirmační mandaly

Andělské mandaly

mandala ariel
kliknutím přejdete na andělské mandaly

Čakrové mandaly

mandala na čakry - Vše je jedno
kliknutím přejdete na mandaly harmonizující vaše čakry

mandaly z cyklu Probouzení

mandala Cesta do nitra
kliknutím přejdete na mandaly probouzení


NOVINKA !!! – Kalendář s mandalami pro rok 2014 – viz níže
NOVINKA !!! – Dárkové bloky s mandalou – viz Čakrové mandaly

Jejich síla má léčivý náboj, jež má dar pomoci uzdravit duši člověka. Odhalují a pomáhají pojmenovat vnitřní pochody, které prožíváte, najít jejich skryté příčiny, poznat myšlenkové stereotypy, které vytvářejí napětí, strach, úzkost a nemoc. Pokud je pro vás mandala jen malebným obrázkem a nic necítíte, není pro vás vhodným nástrojem k sebepoznání. Pokud však s vámi komunikuje, mění se, točí, vystupuje nebo ustupuje z prostoru, či vnímáte její energii, pak na vás mandala mluví svým specifickým jazykem. Oslovila vás, komunikuje s vámi. Potom je pro vás vhodným nástrojem sebepoznání a uzdravení...

Mandala nám pomáhá objevovat sebe sama, spustit vnitřní léčivé procesy, harmonizovat čakry a tak se sám uzdravit. Veškeré starosti a nemoci vycházejí z nedostatku celistvosti, ze ztráty vlastního středu. Mandala dává bytosti díky svému koncentrickému tvaru léčivou energii a ta jí napomáhá, aby v sobě našla ztracený řád a uzdravila se. Mandala se díky svému kruhovému tvaru, v němž vše směřuje k jednomu středu, nabízí jako ideální předloha pro meditaci; člověk je sám se sebou, se svými pocity, uvolňují se mnohá napětí, dochází ke zklidnění a harmonizaci vnitřních sil. Vlivy, které má mandala na člověka, spočívají jednak v její barevné kombinaci, jednak v jejích motivech, v nichž vše směřuje k jednomu středu, a především v působení léčivé energie v mandale zakódované. Mandala pomáhá nalézt cestu k vnitřnímu zdroji síly, která sjednocuje rozptýlenou energii a navrací tak bytosti její původní celistvost. Působí na člověka již pouhou svojí přítomností. Hlouběji, navážete-li s ní úzký kontakt tím, že se oprostíte od myšlení a s důvěrou se oddáte jejímu působení. Vnímejte též název mandaly a pozitivní afirmaci, která k obrazu náleží. Text, který každá z mandal nese, je slovním vyjádřením barev a tvarů, ze kterých je složena. Tato slova jsou určena pro vaší mysl. Pojmenovávají to, co tělo cítí. Avšak barevný obraz hovoří k vašemu srdci. Vytváří ve vás to, co se nedá slovy vyjádřit - prožitek. Život je nekonečná série prožitků. Mandala vám pomáhá, aby byly co nejradostnější a co nejméně bolestivé.

( Autorství těchto mandal je chráněno zákonem a náleží MUDr. Ivetě Skálové-Špatenkové. Případné zneužití může mít právní důsledky )."

Kalendář s mandalami na rok 2014

mandaly kalendář 2014 mandaly 2014 kalendář - jednotlivé dny mandaly kalendář 2014 zadní strana

Léčivá energie mandal s vámi bude po celý rok.
Obsahuje 13 reprodukcí, vlastnoruční Pf 2014 a podpis autorky.
Velmi kvalitní provedení, rozměr 11 cm x 49 cm, k zavěšení, kroužková vazba, baleno ve fólii.
Cena 200 Kč

Osobní léčivá mandala

Možnost vytvoření léčivé mandaly přímo "na míru".
Menší mandala v kulatém rámečku, průměr 20 cm, malba na hedvábí - cena 1.290 Kč.
Obraz v rámu, rozměr od 30 x 30 cm do 60 x 60 cm, malba na hedvábí - cena od 4.400 Kč do 11.900 Kč

Větší originální obrazy

Další typy, velikosti a provedení než zde vyobrazené ukázky k výběru na naší adrese či po domluvě na zakázku.
Ukázky některých děl (rozměry cca 30 x 30 cm až 60 x 60 cm, cena od 3.900 Kč do 10.000 Kč):

mandala Hieros Gamos mandala Tanec bohů mandala Plnost mandala Vyrovnání – Tanec dervišů mandala Okno věčnosti mandala Úroda mandala Brána mandala Vesmír III mandala Nekonečná duše mandala Ticho věčnosti II mandala V hlubině nevědomí II mandala Vykoupení II mandala Vhled mandala Osudová setkání I mandala Osudová setkání II mandala Osudová setkání III
Triáda 1

Šrí jantra

Tato mandala vyjadřuje řád vesmíru a propojuje v sobě ženský a mužský princip. Používá se pro celkovou harmonizaci a jako nástroj kontemplace, koncentrace a meditace. Její tvar pochází z tibetské a indické kultury, barevnost je dílem autorky.

mandala Šrí Jantra ruční práce mandala Šrí Jantra ruční práce mandala Šrí Jantra ruční práce

Ruční malba na hedvábí, vykládáno štrasovými kamínky, rozměr 62 x 62 cm, cena 16.900 Kč

Brožura Léčivé mandaly k vybarvení

autorka MUDr. Iveta Skálová-Špatenková

mandaly omalovánky Vybarvování mandal pomáhá objevovat sebe sama a spouštět léčivé procesy; vzor mandaly propůjčuje duši díky své koncentrické výstavbě léčivou energii, která jí napomáhá, aby se uzdravila a spočívala sama v sobě stejně jako tento její vzor. Jde o významnou metodu psychohygieny. Během malování je člověk sám se sebou, se svou intuicí, se svými pocity, uvolňují se mnohá napětí a probouzí se vnitřní léčivá síla. Kdo hledá harmonii, kdo ji chce pocítit, jistě ji prožije při kreativní práci s mandalou.

Brožura velikosti A4 s možností rozložení na jednotlivé listy obsahující dvanáct mandal – předloh pro vybarvení; každá z předloh je inspirována originální léčivou mandalou ručně malovanou na hedvábí a je autorkou vlastnoručně signována.
Cena 130,- Kč. V případě zájmu nás kontaktujte zde.

Velkoobchodní prodej:

Možnost dodávek uvedeného zboží do vašich obchodů v libovolném množství. V případě zájmu o odběr zboží, nebo o informace o dodávkách, cenách a komisním prodeji, nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky kontakt zde.Centrum Mandala - výtvarno a osobní rozvoj v Brně

© Monnáda - terapeutické centrum