MUDr. Iveta Skálová-Špatenková

Vždy jsem vnitřně cítila, že chci pracovat s lidmi a pomáhat jim žít život v harmonii. A tak, když jsem se v roce 1985 po střední škole rozhodovala co dál, zvítězilo studium medicíny. Poměrně záhy přišlo zjištění, jak se mé představy rozcházejí s realitou; postrádala jsem celostní pohled na člověka se všemi jeho aspekty a především nutnost aktivního přístupu člověka samého při jeho cestě ke zdraví a k sebepoznání. A tak se můj život po absolvování lékařské fakulty vydal svou vlastní osobitou cestou.

Iveta Skálová-Špatenková K sebepoznání mě přivedla vlastní zkušenost. Hledání řešení zdravotních potíží, hledání cesty k sobě samé a ke svému okolí, hledání Boha – to vše přineslo do mého života spoustu prožitků a zkušeností, zjemnilo vnímání a otevřelo dveře k darům života. Nahromaděné vědomosti se propojili s mými vlastními zkušenostmi a uzavřely se v celek. Tento proces samozřejmě probíhá i nadále; stále je třeba na sobě pracovat. Osobní poznatky se pak automaticky prolnou do práce s lidmi.

Stěžejní částí mé práce je tvorba léčivých obrazů – mandal. Zde se snoubí touha pomáhat lidem a touha po sebevyjádření skrze tvoření. Jde o spojení talentu, vědomostí a daru. Každý z mých hedvábných obrazů vzniklých inspirovanou kresbou je vlastně léčitelem. Malováním přenáším abstraktní inspiraci do hmoty.

Obrazová galerie a prodej mandal

Na druhé straně dokáži v mandalách číst otisk duše člověka, který mandalu namaloval. Lidé ke mně přicházejí, abych jim pomohla v obraze, který namalují pojmenovat nevědomé obsahy jejich vlastní psychiky, pojmenovat to, co se v nich právě odehrává.

Kontakty pro na konzultaci a terapii mandalou

Od roku 2012 též spolupracuji s firmou s nejdelší praxí v oblasti Feng Shui (Feng-šuej) v ČR Vítr – Voda® feng-shui-stavby-interiery.cz, která mé obrazy - mandaly doporučuje do jimi navrhovaných interiérů.

© Monnáda - terapeutické centrum