MUDr. Pavel Špatenka

Terapeut MUDr. Pavel Špatenka je tvůrce osobitého pohledu na sebepoznání nejen v procesu léčení duše, ale i v životě člověka vůbec. Ve svém učení se zabývá lidskou psychikou na pomezí duchovní a duševní síly člověka, přičemž plně respektuje složitost a nároky západního člověka 21 století. Své učení nespojuje s žádným náboženstvím ani spirituální tradicí. Vytvořil nové terapeutické přístupy, s jejichž pomocí učí praktickému sebepoznání, jež vede k probuzení duševního a duchovního potenciálu člověka. Jeho snahou je zpřístupnění vnitřního světa lidské duše a duchovních tradic každému, kdo se zajímá o vlastní vývoj a sebepoznání. Hlavní nástroj pro změnu sociálního prostředí vidí v oslovení jednotlivce a ve skutečné vnitřní transformaci, která je zárukou celospolečenských změn.

Pavel Špatenka Moderního člověka nebolí nedostatečný intelekt a malé vzdělání, ale poznání, že nežije svobodným duševním životem, že nedokáže být sám sebou. Bojí se svých stínů, žije jednostranně a svojí duši potlačuje, namísto toho, aby ji poznával.

Pavel Špatenka o své práci a svém vztahu k ní říká: „Sebepoznání je cesta po které kráčím. Poznávám a léčím. Tak vědomě vyjadřuji svůj postoj k životu. Vím, že za hranicí lidského vědomí je nevědomá psychická realita, nesoucí všechny kvality, které vědomí moderního člověka postrádá. Není nutné říkat, že poznání a přijetí nevědomé psyché vytváří zásadní obrat v životě člověka a přivádí ho na cestu jeho skutečné, dá se říci metafyzické či duchovní, podstaty. Dosažení tohoto poznání znamená nejvyšší naplnění života, vykoupení z utrpení a vnitřní bolesti. Nic méně, nic více. Poznání nelze dosáhnout exaktní vědou, ani filosofií, či slepou vírou v dogmata. Poznání totiž nepřichází z mysli, nýbrž z duše člověka - je to vědění srdce. Informace, které potřebujeme ke skutečnému životu přicházejí z vnitřní zkušenosti. Poznání je to, co člověku dává jeho duše. Poznání jsou hlubinné zkušenosti, nezaměnitelná pravda.“

Terapie sebepoznáním a knihy MUDr. Pavla Špatenky

terapie a traumaterapie

Vzdělání z oblasti medicíny, hlubinné komplexní psychologie, psychoanalýzy, neurofyziologie, psychologie duševních traumat, ale i z psychosociálních studií považuje MUDr. Pavel Špatenka, za podstatný, nikoliv však stěžejní základ pro terapii. Za klíčovou pro profesi terapeuta považuje schopnost a touhu poznávat, a toto poznání předávat dál. Je si vědom toho, že terapeut může předat jen to, co sám zakusil a poznal.

Vědomosti a dovednosti nesmí být stavěny nad znalost sebe sama, proto je pro mne sebepoznání klíčovým přístupem k léčení.

Při vlastní terapii vede klienty do jejich vnitřního světa. Pracuje s jejich tělem, tělesnými pocity, vnitřními prožitky a zkušenostmi, ale i s jejich představami, citovými zraněními, sny a symboly. Pomáhá integrovat temné stránky lidské psychiky do vědomí. Sebepoznání, jako základ terapie, nemůže být však ovlivněno a ukázněno žádnou metodou, ale je vždy rámováno klientem a jeho potřebami. Rytmus, směr, rozsah a tempo léčení vychází vždy z klienta a terapeut je jen jeho průvodcem. Poskytuje všechen svůj um a sebe celého, aby každý našel svůj vlastní vnitřní svět, naučil se nést své utrpení a kráčel dál po cestě za svojí přirozeností. Avšak schopnost léčit je dar, který je spojen s vnitřní silou. Tuto sílu člověk zakusí a pozná, pokud se naučí nevyhýbat utrpení a bolesti, ale s jejich pomocí najde a pozná kvalitu vlastní duše.

Kontakt pro přihlášení na terapii sebepoznáním

© Monnáda - terapeutické centrum