Terapie sebepoznáním

Nové stránky:

Terapie sebepoznáním je podle MUDr. Pavla Špatenky přímá cesta k duši člověka, je bezprostředním přístupem do hlubin lidského nevědomí. Terapie sebepoznáním se zabývá vším, co člověka trápí, každou jeho bolestí, proto je také často bohoslužbou, zpovědí, přátelským rozhovorem nebo jen prostým setkáním dvou lidí. V rámci terapie můžeme pracovat i s tělem, se sny, se symboly, nebo si jen tak povídat, mlčet či naslouchat. Terapie sebepoznáním nevede zpět k „normalitě“, ale ke schopnosti poznat a projevit vlastní individualitu a přirozenost. Sebepoznání představuje nejen nové možnosti vědomého přístupu k životu, ale i učí jak se vypořádat sám se sebou a jak pomoci sám sobě.

Problémy, se kterými přicházíte:

Praktická část léčení:

je zaměřena na hledání příčin problémů, se kterými přicházíte a na jejich praktické řešení. Jednoduše lze průběh léčení shrnout do tří bodů:

Co vám je?

Aneb jaký je problém, se kterým přicházíte a co od léčení očekáváte. Společně mapujeme co se děje ve vašem životě, jak jste na tom se zdravím, jaký je váš soukromý i pracovní život, jak vypadají vaše vztahy, jaké bylo vaše dětství, v čem vidíte smysl života, jak vidíte svojí budoucnost, s čím jste spokojení, s čím nespokojení... Způsob, jakým snášíte vnitřní bolest, k čemu se vnitřně vztahujete... A tak dále, zkrátka popíšete svůj problém a já vám ho pomohu pojmenovat.

Co se ve vás děje?

Když jsme probrali a pojmenovali váš problém, pomůžeme vám otevřít se vašim vlastním pocitům. Otevřít prožívání směrem k vnímání tělesných pocitů a objevení skrytých příčin Vašeho citového utrpení. Dalším krokem je mapování vašeho vnitřního světa. Zmapovat myšlení a prožívání, identitu, osobnost, stínovou osobnost... Duše versus mysl apod. Znamená uvědomit si, co vás udržuje v konfliktu, se kterým jste přišli. Tyto kroky jsou nutné k tomu, abyste se otevřeli změně.

Co se s tím dá dělat?

Tato část je zaměřena na změnu. Pokusíme se společně odstranit, které stojí na cestě změny, jako jsou odpor, strach a úzkost, jež jsou spojeny s nevědomostí. Pracujeme se sny, symboly, s fantazií, a někdy si jen tak povídáme. Další práce s myslí a s tělem vám pomůže vypořádat se s minulostí, to je spojeno s odpouštěním a očišťováním duše, tedy s uvolněním starých zablokovaných emocí a také s vašimi představami, které naopak přinášejí strach z budoucnosti.
V neposlední řadě se učíme principy vědomé kontroly myšlení a prožívání. V průběhu všech částí léčení se pochopitelně zaměřujeme na vztahy, na vytváření osobních hranic a komunikaci. Při jednotlivých sezeních pracujeme také s tělem.

Kontakt pro přihlášení na terapii sebepoznáním

© Monnáda - terapeutické centrum