Práce s tělem v terapii

Práci s tělem nazývám souhrnným slovem somatoterapie. Somatoterapie se soustředí na vědomé propojování mysli s fyzickými pocity, prožitky a emocemi. Pomocí různých technik probouzí vaší citlivost, uvolňuje nahromaděné emoce, léčí citová traumata a tak odstraňuje z těla nahromaděné napětí. Tím vytváří prostor pro vnitřní klid, který je pro změnu prožívání velmi důležitý. Práce s tělem je nedílnou součástí každé terapie.

Somatoterapie jako nástroj k léčení citových zranění

Somatoterapie je velmi účinný pomocník; otevírá prožitky z minulosti a citové rány, které vznikly v průběhu života. Somatoterapie jako léčebná metoda je dobrý způsob, jak se naučit vnímat vlastní tělo, pocity a emoce, které prožíváme a stav tělesného napětí. Vědomí stavu vlastního těla nám pomůže na cestě sebepoznání, tělo je totiž jediný prostředník, jež nám může pomoci spojit se s prožíváním, vnímat tělesné pocity, a emoce a naučit se vnímat přítomný okamžik.

Všichni si dobře uvědomujeme, jak přesně naše fyzické tělo, někdy i velmi silně, reaguje na psychická hnutí mysli. Vnímavost lidského těla na podněty přicházející z vnitřního prostředí - z našeho psychického světa - je doložena i klasickou medicínou, která popisuje mnoho funkčních poruch, kdy organizmus zatížený psychickým napětím reaguje jinak, než za normálních okolností. Tyto poruchy jsou zapsány v našem těle neviditelnými prožitkovými mapami. Mohou se projevovat různými způsoby. Od prostých svalových stažení, přes poruchy trávení a zažívání, bolesti hlavy, únavu a další příznaky. Citliví jedinci mají schopnost vnímat, jak jsou jejich emocionální reakce a citová traumata doprovázeny právě takovými, nebo podobnými reakcemi těla. Můžeme tedy říci, že takto je naše psychika svázána s fyzickým tělem a že každé psychické hnutí má v těle svůj ekvivalent.

Ne však každý ví, že psychický stav se dá velmi dobře ovlivnit zpětně. To znamená přes tělo působit na psychiku a tak jí vyrovnávat. K tomuto účelu slouží metoda zvaná somatoterapie. Somatoterapie není ucelený systém nesoucí v sobě standardní postupy známé z jiných způsobů práce s tělem, ale je syntézou mnoha technik. Využívá různé formy vedeného vědomého prožívání a doteků od prosté masáže svalových skupin až po techniky, jež stabilizují nervový systém. Somatoterapie se soutředí na vědomé propojování mysli s fyzickými pocity, prožitky a emocemi.

Vlastní mechanizmus působení somatoterapie je možno vnímat hlavně v rovině psychické a pudové. Proto je třeba, aby takovou práci vykonával citlivý terapeut se schopností vnímat pocitové dění a další prožitkové polohy těla pacienta. A protože ví, že za každým takovým projevem se ukrývá životní zkušenost, která následně mohla narušit psychickou a tělesnou integritu, měl by umět a znát pojmenovat to, co se za fyzickými příznaky skrývá a dokázat zvolit vhodné postupy vedoucí k znovunastolení rovnováhy. Kvalitní terapeut, který pracuje s psychikou a tělem druhého, se tak dostává nutně na cestu vlastní transformace a má za úkol nejprve začít sám sebou, aby se stal jakýmsi léčitelem a rádcem, který zná a umí používat svá nesčetná nadání; nadání k obratné komunikaci, nadání hojit vnitřní zranění a uzdravovat tělo a také nadání inspirovat druhé svou vlastní cestou. Uzdravovat - objasňovat - inspirovat. To je hlavní poslání somatoterapie.

Kontakty pro přihlášení na konzultaci a terapii

© Monnáda - terapeutické centrum